• Pendaftaran adalah percuma. Tiada bayaran dikenakan untuk mendaftar.
  • Segala maklumat yang diberikan perlulah tepat dan lengkap. Permohonan mungkin tidak dapat diproses atau lewat dipasang sekiranya tidak lengkap/tepat.
  • Kelulusan permohonan adalah bergantung kepada ketersediaan infrastuktur dan kelulusan pihak TM.
  • Selepas permohonan anda berjaya, runner kami akan menghubungi anda untuk urusan pengesahan biometrik (imbasan ibujari). Sila beri kerjasama kepada runner kami untuk urusan ini untuk mengelakkan kelewatan pemasangan atau caj deposit dikenakan.
  • Harga langganan unifi adalah tertakluk kepada cukai perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak kerajaan pada kadar semasa.
  • Langganan minimum unifi adalah 24 bulan. Penamatan perkhidmatan sebelum memenuhi tempoh ini akan dikenakan penati sebanyak bilangan bulan yang belum dipenuhi pada kadar harga asal (bukan harga promosi). Contoh, penamatan selepas setahun pakej promosi RM139 (normal RM199), penalti = 12 bulan x RM199 = RM2,388.  Pihak TM juga berhak mengenakan caj-caj lain sekiranya perlu.
  • Pemasangan standard adalah percuma. Sebarang pemasangan non-standard adalah dicaj dan perlu dibayar kepada kontraktor pemasangan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh TM.
  • Bil pertama unifi adalah termasuk caj terdahulu untuk sebulan (advance charge) serta bayaran duti setem RM10.
  • Bagi pemohon bukan warganegara, tertakluk kepada RM500 advance charge yang akan digunakan untuk offset bil-bil sehingga jumlah ini habis digunakan.