Sekiranya anda bukan warganegara Malaysia / pekerja asing, anda boleh melanggan pakej UniFi sama seperti warganegara. Walaubagaimanapun, pihak TM mengenakan syarat tambahan kepada bukan warganegara iaitu bayaran pendahuluan (advance payment) sebanyak RM500 yang perlu dijelaskan dalam masa 10 hari selepas pemasangan berjaya.

Bayaran pendahuluan ini akan dikreditkan ke dalam akaun TM UniFi anda selepas pembayaran disahkan. Jumlah RM500 ini akan dipaparkan dalam bil pertama atau kedua bil perkhidmatan UniFi anda, bergantung kepada tarikh pembayaran dan tarikh pengebilan. Bayaran pendahuluan ini akan digunakan untuk menjelaskan caj perkhidmatan UniFi yang dibilkan kepada anda.

Untuk melanggan UniFi, sila isi borang PENDAFTARAN ONLINE kami atau hubungi 019-630 6250.

Terima kasih.

 

ENGLISH VERSION

If you are a foreigner and would like to subscribe to UniFi, you can do so just like Malaysians. However, TM imposed an additional term to non-Malaysian, which is advance payment of RM500 and this amount is to be paid to your TM account within 10 days after installation completed.

The advance payment paid will be credited into your account once it has been verified. This amount of RM500 will be reflected in your first or second bill, depending on the payment date and billing cycle date. The advance payment will be used to settle your bills.

To subscribe, simply complete the ONLINE REGISTRATION FORM or contact us at 019-630 6250.

Thank you.